Ab Kasper Fotografie

Welkom!

Welkom op de website van Ab Kasper Fotografie.

Deze site is met name bedoeld voor natuur- en macro-opnamen. Andere onderwerpen zullen echter ook aan bod kunnen komen.

Ik hoop dat je veel plezier zult beleven aan de foto’s en mijn belevenissen op het terrein van de fotografie.

Kijk bij "Laatste Nieuws" voor de meest recente opnamen. 

Het copyright op alle foto's op deze website berust bij Ab Kasper. Gebruik van deze foto's voor commerciële doelen is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming.
Copyricht on all pictures remains at Ab Kasper. Using the photographs for commercial purposes is only permitted after written permission.